Porady prawne

 • 2008-01-07

  Czy istnieje możliwość aby w nazwie tworzonego przeze mnie przedsiębiorstwa użyć wyrażenia "konsorcjum"?
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-01-07

  Jestem właścicielem spółki z o. o. ( posiadam 100% udziałów). Ponieważ nazwa przedsiębiorstwa posiada pewną renomę chciałbym zastrzec nazwę, aby nikt inny w późniejszym czasie też takiej nie obrał i nie podszywał się pod moją firmę. Jak należy to zrobić? Do jakiego urzędu się udać?
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-01-02

  W stowarzyszeniu, którego jestem założycielem, członek zarządu chce zrezygnować przed upływem kadencji. Zatem aby wybrać nowego członka zarządu należałoby zwołać walne zgromadzenie członków. Czy istnieje jednak możliwość, "furtka" ażeby nie musieć takiego walnego zwoływać? Wielu członków daleko mieszka i byłby to kłopot. Poza ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2007-12-20

  Jestem stroną toczącego się postępowania. Druga strona tak jak ja jest przedsiębiorcą. W trakcie pierwszej rozprawy chciałam dołączyć dowód - przesłuchanie świadka, a sąd powiedział, że to już za późno. Czy takie działanie sądu jest dopuszczalne?
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Prawo handlowe

Wzory pism

 • [KW-ODPIS] Wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej / zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej pobierz

 • [PIT-40] Roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym pobierz

 • Kwestionariusz wywiadu alimentacyjnego pobierz

 • Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji organu I instancji pobierz

więcej