Porady prawne

 • 2008-01-07

  Czy istnieje możliwość aby w nazwie tworzonego przeze mnie przedsiębiorstwa użyć wyrażenia "konsorcjum"?
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-01-07

  Jestem właścicielem spółki z o. o. ( posiadam 100% udziałów). Ponieważ nazwa przedsiębiorstwa posiada pewną renomę chciałbym zastrzec nazwę, aby nikt inny w późniejszym czasie też takiej nie obrał i nie podszywał się pod moją firmę. Jak należy to zrobić? Do jakiego urzędu się udać?
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-01-02

  W stowarzyszeniu, którego jestem założycielem, członek zarządu chce zrezygnować przed upływem kadencji. Zatem aby wybrać nowego członka zarządu należałoby zwołać walne zgromadzenie członków. Czy istnieje jednak możliwość, "furtka" ażeby nie musieć takiego walnego zwoływać? Wielu członków daleko mieszka i byłby to kłopot. Poza ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2007-12-20

  Jestem stroną toczącego się postępowania. Druga strona tak jak ja jest przedsiębiorcą. W trakcie pierwszej rozprawy chciałam dołączyć dowód - przesłuchanie świadka, a sąd powiedział, że to już za późno. Czy takie działanie sądu jest dopuszczalne?
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Prawo handlowe

Wzory pism

 • Pozew wzajemny w sprawach podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym pobierz

 • Wniosek o uchylenie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia pobierz

 • KRS ZP Wierzyciele - załącznik do wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym pobierz

 • Wzór skargi wierzyciela na zaniechanie czynności komornika pobierz

więcej