Porady prawne

 • 2009-09-22

  Zamierzam otworzyć sklep internetowy sprzedający zdjęcia i muzykę na potrzeby stron www i różnych uroczystości. Jaka musi być umowa między wykonawcą zdjęć lub muzyki, abym mógł je bez naruszenia prawa sprzedawać jeżeli muzykę wykonuje wspólnik i nie korzysta z ogólnodostępnych źródeł ( sam nagrywa utwory i nie jest członkiem ZAIKSU). Czy ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-09-02

  Jakie warunki musi spełniać podmiot, aby stworzyć spółkę celową wraz z gminą w celu realizacji wspólnej inwestycji i czy gmina może wnieść aportem działkę na której ma powstać rzeczona inwestycja?
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-06-15

  W jaki sposób prezes zarządu spółdzielni może rozwiązać spółdzielczy stosunek pracy z członkiem rady nadzorczej Spółdzielni bez zgody tego członka i bez aprobaty rady nadzorczej?
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-06-12

  Prowadzę multiagencję ubezpieczeniową jako osoba fizyczna i zatrudniam w niej moje dwie córki oraz zięcia. Z córką i zięciem mamy też drugą firmę Spółkę Cywilną/inna branża/. Ponieważ jestem w wieku emerytalnym zastanawiam się jak połączyć te firmy w jedną całość, czy miała to być spółka cywilna czy spółka jawna, lub jeszcze inna, jaka? ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-06-12

  Jestem zatrudniony w firmie ojca, równocześnie założyłem działalność gospodarczą. Na jakich zasadach mogę współpracować z tą firmą?
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-06-05

  Firma budowlana "Y" ma w zakresie działalności także usługi gastronomiczne. Otworzyliśmy gastronomię, która na szyldzie ma inną nazwę niż nazwa rejestrowa. Czy na pieczące i fakturze możemy poza danymi rejestrowymi umieścić nazwę i adres z szyldu gastronomii? Jakie są inne aspekty prawne używania nazwy z szyldu?
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-05-27

  Mój znajomy wynajmował połowę domu 2 pokoje dwóm spółkom. Jedna ze spółek była Sp. z o.o., a druga spółką cywilną, przekształconą później w jawną. Z obydwoma spółkami miał umowy najmu na czas określony, które przedłużał każdego roku. W roku 2004 został poproszony od (prokurenta spółki jawnej) o podpisanie gotowego oświadczenia, ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-05-20

  Chciałbym zmienić nazwę firmy. Jest to działalność gospodarcza rozliczana na warunkach ogólnych. Do tej pory w nazwie jest imię i nazwisko, czy jest ono konieczne, czy mogę zmienić nazwę firmy na jeden wymyślony przeze mnie "wyraz" i gdzie można sprawdzić czy taka nazwa już istnieje? Gdzie dokonuje sie takiej zmiany?
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Prawo handlowe

Wzory pism

 • Oświadczenie o dochodzie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy pobierz

 • ZUS RZA - Raport imienny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne pobierz

 • Wniosek o przyznanie pożyczki z funduszu świadczeń socjalnych pobierz

 • KRS- X2 Wniosek o wykreślenie podmiotu z KRS pobierz

więcej