Porady prawne

 • 2010-02-10

  W 2008 r. wynajęłam Spółce z o.o. adres prawny na zarejestrowanie siedziby. W zakres usług wchodziły też usługi sekretarskie, odbiór korespondencji itp. Członkowie zarządu zarejestrowali spółkę, jednak Spółka płaciła za usługi tylko kilka miesięcy. Z uwagi na zaległości w opłatach wypowiedziałam umowę najmu adresu i usług ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-02-08

  Mam pytanie odnośnie podpisanych umów między dwoma firmami. Podpisałam umowę z firmą, jestem podwykonawcą usług szkoleniowych. W trakcie trwania umowy firma zlecenidawca zmianiła nazwę i adres siedziby. Czy umowy wymagają aneksowania celem odzyskania należności za wykonane usługi szkoleniowe? Czy faktury wystawiane po zmianie adresu i ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-01-26

  Jakie konsekwencje prawne wynikają z podpisania weksla? Kupujący mieszkanie zaoferował mi ¼ uzgodnionej ceny (30tys) wpłacić gotówką w ciągu 2 tygodni od spisania umowy przedwstępnej po czym zrobić przeniesienie własności u notariusza a resztę zapłaci w ciągu 2 m-cy od spisania aktu notarialnego. Na resztę kwoty 90tys chce on spisać ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-01-25

  Jakie są skutki i konsekwencje wpisania osoby do Krajowego Rejestru Dłużników Niewypłacalnych? Komu są udostępniane informacje zawarte w tym rejestrze?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-01-25

  Mam pytanie dotyczące daty powstania spółki. 28 lipca 2008 podpisaliśmy akt notarialny, w którym powołaliśmy do życia spółkę komandytową, która została wpisana do KRS dnia 31 lipca 2008. Którą datę można oficjalnie podawać jako datę powstania działalności?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-01-05

  Zakładam Stowarzyszenie Społeczne zarejestrowane w KRS , nie prowadzące działalności gospodarczej. Jakie obowiązki wobec Urzędu Skarbowego i Sądu rejestrowego powstają z chwilą podjęcia działalności? Czy Stowarzyszenie musi sporządzać bilans i co musi zrobić, aby uzyskać status OPP?
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-12-09

  Czy jest określony ustawowo czas na dokonanie zmian w Rejestrze Przedsiębiorców - KRS? W jakim czasie powinnam zgłosić zmiany do KRS w zarządzie spółki z o.o.? Czy nie zgłoszenie w ustawowym terminie tych zmian powoduje skutki prawne wobec spółki lub jej zarządu? W przypadku odwołania członka zarządu od kiedy jest ważna informacja o tym ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-11-24

  Jednoosobowa działalność gospodarcza i spółka jawna zamierzają oddzielić biuro handlowe od siedziby firmy i przenieść je w inne miejsce. Czy jest to możliwe bez zmiany siedziby obu firm, zmieniając tylko adres do korespondencji?
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Prawo handlowe

Wzory pism

 • KRS ZC Zmiana - wspólnicy spółki komandytowej - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców pobierz

 • Wzór wniosku o stwierdzenie nabycia spadku pobierz

 • Umowa o ustanowienie zastawu pobierz

 • Oświadczenie pracodawcy o przyznaniu odprawy rentowej/emerytalnej pobierz

więcej