Porady prawne

 • 2009-11-09

  Oddział spółki jawnej istnieje od samego początku powstania spółki,tylko przez upór jednego ze wspólników nie został wpisany w KRS.Czy w związku z tym można bez konsekwencji dopisać ww. oddział, w US jest zgłoszony ale nie w KRS.Ponadto chcemy aby udziały procentowe były widoczne we wpisie do KRS,tak aby każdy kto wpis otrzyma miał ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-10-31

  Po jakim czasie od ogłoszenia upadłości przez sąd można wnieść o wykreślenie z rejestru dłużników niewypłacalnych?
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-10-31

  W 2009 r. miało miejsce przejęcie spółki X przez Y i powstała spółka Z. Czy zezwolenia których adresatem były spółki X i Y przechodzą na Z?
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-10-31

  Czy prawdą jest, że jeśli spółka jawna nie zgłasza zmian w KRS (kiedy taki obowiązek powstaje) sąd może nałożyć na nią grzywnę?
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-10-31

  Zarząd spółki z o. o. nie zgłosił aktualizacji danych w KRS. Co grozi spółce za takie działanie zarządu? Czy tak jak w przypadku spółek osobowych sąd może orzec o rozwiązaniu spółki?
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-10-31

  Czy mogliby Państwo dokładnie wskazać co mieści się w dziale II rejestru przedsiębiorców prowadzonych przez KRS?
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-10-31

  W którym dziale KRS znajdują sie informacje o zadłużeniach wobec US i ZUS?
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-10-26

  Pewna firma w sposób nieuprawniony grozi mi umieszczeniem w Krajowym Rejestrze Dłużników.Jakie są sankcje za takie działania? Jakie kroki powinnam przedsięwziąć,jeśli to zrobią? Umieszczenie dłużnika w KRD jest bardzo proste,zaś KRD nie weryfikuje zasadności takich poczynań.
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Prawo handlowe

Wzory pism

 • KRS Z20 Wniosek o zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa pobierz

 • Umowa o pracę na okres próbny pobierz

 • Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z tytułu urodzenia dziecka pobierz

 • [KW-WGLĄD] Wniosek o wgląd do księgi wieczystej / wydanie wydruku księgi wieczystej pobierz

więcej