Porady prawne

 • 2009-10-23

  Jakie załączniki oprócz wymaganych formularzy należy złożyć w przypadku wniosku o zmianę wpisu w KRS w zakresie zmian w umowie spółki jawnej i zmian przedmiotu działalności związanej ze zmianą numeracji PKD? Czy wystarczy tu jedynie jednolity tekst umowy? Moją wątpliwość odnośnie załączników budzi zapis : Jak stanowi art. 19b ust. 1 ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-09-23

  Jak wygląda procedura zawieszenia działalności spółki komandytowej? Czy jest możliwość zarejestrowania takiej spółki w KRS oraz zawieszenia w tym samym czasie?
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-09-17

  Moja firma (spółka przejmowana) łączy się z inną firmą (spółką przejmującą) w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., w związku z czym zostanie wykreślona z rejestru przedsiębiorców. Jakie dokumenty (deklaracje) i w jakim terminie należy w związku z tym faktem złożyć w urzędzie skarbowym i GUSie? Czy termin na ich złożenie należy liczyć od ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-06-26

  Czy możemy udzielić wspólnikowi spółki z o. o. prokury bez wpisu w KRS?
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-06-26

  Nawiązując do pytania Nr 16366 co dokładnie powinienem uczynić by wykreślić niezgodny ze stanem faktycznym wpis z KRS?
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-06-24

  Sp. z .o.o. posiada zobowiązania wobec ZUS oraz kilku przedsiębiorstw. ZUS wszczął postępowanie egzekucyjne i komornik skarbowy zajął rachunek bankowy Spółki, wskutek czego zaspokoił ZUS na ok. 75% wierzytelności. Przedsiębiorcy także wszczęli postępowanie sądowe, a następnie egzekucyjne, skutkiem którego komornik sądowy zajął ten sam ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-05-27

  Spółka jawna prowadzi w mieście X sprzedaż detaliczną glazury. Zdarzają się klienci (osoby fizyczne), którzy dokonują większych zakupów, lecz nie regulują zapłaty do końca. Mamy teraz kilka spraw gdzie klient odebrał towar zapłacił faktury w 99%, ale pozostało około 1000,00 - 2000,00 zł i już nie chce dopłacić. Wysyłamy im wezwania do ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-05-15

  Sprawa toczy się pół roku - kupiliśmy klimatyzator, przyjęliśmy FV przelewową ,ale do dziś nie jest on w pełni sprawny, co za tym idzie FV nie zapłaciliśmy i nie podpisaliśmy protokołu odbioru. Sąd wydał na podstawie FV nakaz zapłaty i kontrahent wpisał nas do KRD, czy w tej sytuacji mamy podstawy do odwoływania się i czy możemy starać ...
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Prawo handlowe

Wzory pism

 • KRS- Z8 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych pobierz

 • Wzór tytułu wykonawczego TYT-1 pobierz

 • Umowa o pracę na okres próbny pobierz

 • Zgłoszenie pracodawcy do PIP pobierz

więcej