Porady prawne

 • 2010-09-03

  Czy w momencie, kiedy spółka cywilna wystawia deklarację wekslową i weksel in blanco jako zabezpieczenie roszczeń wynikających z realizacji umowy, osoby ją reprezentujące muszą poręczyć weksel własnym majątkiem, czy wystarczy poręczenie majątkiem firmy ?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-08-19

  Stowarzyszenie (jako osoba prawna podlegająca wpisowi do rejestru stowarzyszeń) reprezentowane jest przez Prezesa Zarządu i Skarbnika.Zrzesza ono 6 gmin. Jako reprezentowane przez 2 w/w osoby zawarło umowę kredytową na kredyt obrotowy (1.054.000 zł) mający sfinansować koszty realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w okresie ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-07-28

  Czy dochodząc roszczenia z tytułu umowy pożyczki zabezpieczonej wekslem wraz z deklaracją wekslową, mogę dochodzić mniejszej kwoty niż dłużnik ma do zapłaty, a następnie jak odzyskam część kwoty, wnieść ponownie pozew o pozostałą sumę? Chodzi o to, że dłużnik ma do zapłaty znaczną kwotę. Nie mam gwarancji, że tę sumę odzyskam. Wnosząc ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-07-01

  Czy bank może w deklaracji wekslowej wskazać prawo dochodzenia poręczenia od jednostki samorządu terytorialnego i wystąpić o nadanie tytułowi klauzuli wykonalności do dnia 31.12.2018 r. jeżeli umowa kredytowa Stowarzyszenia, w którym gmina jest członkiem, zakłada termin zakończenia ostatniej spłaty transzy kredytu do 31.12.2015 r.? ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-05-24

  Chciałbym pożyczyć komuś pieniądze. W jaki sposób mogę je zabezpieczyć prawnie? Co mogę zrobić, w przypadku nie spłacenia mi tego zadłużenia? Spisać jakąś umowę tylko jaką? Czy weksel załatwi sprawę? Tylko jaki i czy istnieje taki weksel, że mogę go przekazać komuś dalej tzw. sprzedanie długu, np.: w banku czy osobie prywatnej. Co na nim ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-04-23

  Jako 3 mniejsze firmy telekomunikacyjne z jednego regionu rozpoczęliśmy współpracę w celu wspólnego zakupu łącza oraz transmisji między sobą. Jednak umowę z operatorem może podpisać tylko jedna firma. I tu jest moje pytanie :jakie klauzule można zawrzeć w umowie na sprzedaż usługi dla pozostałych 2 firm (umowa między współpracującymi ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-03-12

  Prowadzę działalność gospodarczą. Otrzymałem od dostawcy wezwanie do wykupu weksla in blanco. Wcześniej zaproponowałem spłatę należności w ratach i tak też wierzytelność tą spłacam. Jednak dostawca nie wyrażał nigdy zgody na takie spłaty tylko za każdym razem przesyłał ponowne wezwanie do zapłaty pomniejszone o ostatnia płatność. Obecnie ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-02-22

  Mam pytanie odnośnie deklaracji wekslowej i weksla. Jaka powinna być treść deklaracji wekslowej - weksla in blanco i podpisywanego bez protestu - w przypadku naruszenia przez pracownika umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy i powstania roszczenia z tytułu kary umownej? Czy pracownik podpisuje weksel tylko czytelnie ...
  sprawdź odpowiedź

1 2 3 4 510
Zadaj pytanie

Prawo handlowe

Wzory pism

 • NIP-3 Zgłoszenie identyfikacyjne, aktualizacyjne osoby fizycznej nieprowadzącej samodzielnie działalności gospodarczej pobierz

 • [CIT-6AR] Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobierz

 • Pełnomocnictwo ogólne pobierz

 • [POG-5] Deklaracja dla podatku od gier pobierz

więcej