Pytanie

21.10.2009
Jakie informacje powinien zawiarać weksel in blanco i deklaracja wekslowa? Chodzi o weksel składany jako zabezpieczenie roszczeń wynikających z kaucji gwarancyjnej.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • KRS- W21 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej - organizacja pożytku publicznego (wniosek dotyczy wyłącznie organizacji pożytku publicznego, k pobierz

  • ZUS Rp26 wniosek o świadczenie przedemerytalne pobierz

  • Cofnięcie pozwu pobierz

  • ZUS Rp-1E Wniosek o emeryturę pobierz

więcej