Pytanie

18.01.2010
Mam pytanie dotyczące poręczeń umów pożyczek przez osobę trzecią nie będącą współmałżonkiem. Otóż klient podpisał umowę pożyczki którą poręczyła druga osoba podpisując się na deklaracji wekslowej i wekslu. Po dwóch tygodniach ten sam klient zwrócił się ponownie o pożyczkę. Podczas podpisania pożyczki nie zjawiła się ta osoba do podpisania poręczenia ale telefonicznie potwierdziła, że poręcza tak jak wcześniej. Klient zaprzestał spłacać obie pożyczki. Czy na podstawie jednej deklaracji wekslowej i weksla możemy dochodzić obu pożyczek? Zaznaczam, że deklaracja i weksel nie są wypełnione i oznaczone której umowy dotyczą? Czy lepiej uzyskać drugą deklarację z wekslem?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wniosek o rentę socjalną pobierz

  • KRS Z_OPP Zmiana - działalność pożytku publicznego - załącznik do wniosku o zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym pobierz

  • [DRUK ZP-23] Informacja o wykonywaniu czynności nowych lub o powtórzeniu czynności pobierz

  • KRS- Z61 Wniosek o zmianę wpisu w KRS- likwidacja, rozwiązanie, unieważnienie pobierz

więcej