Porady prawne

 • 2010-02-19

  W kręgu naszych znajomych krążyła fama, że pewna pani inwestuje swoje pieniądze za pośrednictwem pewnego pana i ma z tego tytułu miesięczny dochód w wysokości 2% od zdeponowanego kapitału. Nawiązaliśmy kontakt z tym panem. Okazało się, że jest to agent ubezpieczeniowy towarzystwa ubezpieczeniowego X pan Y ., który prowadzi działalność ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-02-04

  Proszę o wzór weksla, jaki podpisać może wykonawca prac budowlanych (w oparciu o umowę) jako zabezpieczenie napraw z tytuły rękojmi i gwarancji.
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-02-04

  Odnosząc się do dokumentu 18596, w pytaniu zmierzałem do sytuacji takiej, że wysyłam wypowiedzenie umowy do klienta z terminem 30 dniowym i jednocześnie tym samym pismem zawiadamiam o wypełnieniu weksla i wzywam do zapłaty tegoż weksla w terminie 7 dni. Czy taka konstrukcja wypowiedzenia wraz z wezwaniem do zapłaty weksla nie stoi w ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-02-03

  Moje pytanie dotyczy właściwej konstrukcji umowy najmu samochodu. Wynajmujący przedstawił umowę najmu samochodu zabezpieczoną wekslem. Pytanie moje dotyczy niektórych postanowień umowy oraz samego zabezpieczenia w postaci weksla. Po pierwsze czy zapis: Najemca ma obowiązek zwrócić przedmiot w stanie niepogorszonym – czy wpływ na ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-01-26

  Jakie konsekwencje prawne wynikają z podpisania weksla? Kupujący mieszkanie zaoferował mi ¼ uzgodnionej ceny (30tys) wpłacić gotówką w ciągu 2 tygodni od spisania umowy przedwstępnej po czym zrobić przeniesienie własności u notariusza a resztę zapłaci w ciągu 2 m-cy od spisania aktu notarialnego. Na resztę kwoty 90tys chce on spisać ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-01-18

  Mam pytanie dotyczące poręczeń umów pożyczek przez osobę trzecią nie będącą współmałżonkiem. Otóż klient podpisał umowę pożyczki którą poręczyła druga osoba podpisując się na deklaracji wekslowej i wekslu. Po dwóch tygodniach ten sam klient zwrócił się ponownie o pożyczkę. Podczas podpisania pożyczki nie zjawiła się ta osoba do ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-12-07

  Pożyczam znajomemu 10.000,- PLN, chcę się zabezpieczyć wekslem. Pytanie moje jest następujące czy potrzebna do tego będzie deklaracja wekslowa a jeżeli tak to dlaczego ?
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-11-25

  Mam podpisaną umowę o współpracy handlowej z drugim podmiotem, któremu sprzedałem towar z odłożoną datą płatności. Dla zabezpieczenia transakcji Kupujący wystawił mi weksel in blanco. Obecnie minął termin płatności faktury lecz Kupujący nie dokonał zapłaty. W jaki sposób mogę uruchomić weksel dla zaspokojenia moich roszczeń.
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Prawo handlowe

Wzory pism

 • Wniosek o wpis do rejestru prowadzącego zakład przetwarzania pobierz

 • [VAT-21[ - Wzór zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o wyborze miejsca opodatkowania/o rezygnacji z wyboru miejsca opodatkowania w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju pobierz

 • [AKC–4/AKC–4zh] Deklaracja dla podatku akcyzowego pobierz

 • ZUS Kp-3 Wniosek o ponowne ustalenie kapitału początkowego pobierz

więcej