Porady prawne

 • 2009-10-21

  Jakie informacje powinien zawiarać weksel in blanco i deklaracja wekslowa? Chodzi o weksel składany jako zabezpieczenie roszczeń wynikających z kaucji gwarancyjnej.
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-08-19

  Dziękuję za odpowiedź do pytania nr 17628. Jednocześnie proszę o uzupełnienie informacji, gdzie umieścić treść "nie na zlecenie" na wekslu już sporządzonym o wzorze urzędowym. Czy wystarczy tą treść, lub o takim samym znaczeniu umieścić na początku weksla, czy też na końcu. W treści aktualnego weksla nie ma fizycznego miejsca ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-08-06

  Proszę o odpowiedź na następujące zagadnienie: Podpisaliśmy kontrakt na roboty budowlane w którym wyspecyfikowane są zaliczki. Kontrahent żąda od nas gwarancji zabezpieczenia zwrotu zaliczki. My zaproponowaliśmy deklarację wekslową na sumę zaliczek wypłaconych w kontrakcie. Proszę podać czy gwarancja zwrotu zaliczki może być tożsama z ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-08-06

  Moje pytanie dotyczy weksla i ustawy o kredycie konsumenckim. Zgodnie z Art. 9. 1. Weksel lub czek konsumenta wręczony kredytodawcy w celu spełnienia lub zabezpieczenia świadczenia wynikającego z umowy o kredyt konsumencki powinien zawierać klauzulę „nie na zlecenie” lub inną równoznaczną. 2. W razie przyjęcia przez kredytodawcę weksla ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-05-28

  Mam pytanie co do weksla in blanco. Podpisałem umowę z pracodawcą, gdzie na początku umowy musiałem podpisać weksel in blanco. W umowie tej jest zapis, iż weksel "podlega zwrotowi po okresie 3 miesięcy od daty rozwiązania umowy, o ile nie zaistnieją przesłanki do jego realizacji." Rozwiązanie umowy nastąpiło 4 miesiące temu, do ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-05-05

  Z moim ostatnim partnerem biznesowym podpisywałem weksle na towar, który dostałem. Po oddaniu towaru on chce mi oddać weksle za 3 miesiące mimo, że nie było to ujęte w umowie - czy ma do tego prawo? Czy mogę go zaskarżyć?
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-04-16

  Mam podpisaną umowę handlową, jako odbiorca, na dystrybucję urządzeń. W umowie ustalone są warunki płatności odroczonej. Jako zabezpieczenie płatności odroczonej wystawiony został przeze mnie weksel in blanko. Umowa została rozszerzona aneksem o przechowywanie urządzeń. Tzn. ja w swoim magazynie przechowuje urządzenia należące do ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-04-07

  Czy ojciec może przekazać synowi w formie darowizny akcje zakładu pracy w którym pracował przed pójściem na emeryturę? Akcje otrzymane w związku z prywatyzacją zakładu pracy. Jeśli tak to jakie są związane z tą darowizną opłaty i jak to załatwić?
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Prawo handlowe

Wzory pism

 • Umowa o pracę na okres próbny pobierz

 • Wniosek o nadanie orzeczeniu klauzuli wykonalności pobierz

 • [CIT-9R] Deklaracja o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców pobierz

 • Wniosek o o udostępnienie informacji publicznej pobierz

więcej