Porady prawne

 • 2008-12-18

  Mam wyrok z klauzulą wykonalności przeciwko jednemu małżonkowi. Umowa dotyczaca wyroku została zawarta w sierpniu 2005r. Od stycznia 2005r. obowiązuje zasada, że współmałżonek nieodpowiada za długi zaciągnięte przez drugiego współmałżonka, chyba, że wie o zobowiązaniu. Znaczy to tyle, że współmałżonek winien osobiście podpisać ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-12-17

  W jaki sposób mam odzyskać lub unieważnić weksel in blanco złożony do zabezpieczenia transakcji. Zobowiązanie należności zostało rozliczone. Na prośbę nawet na piśmie kontrahent nie reaguje.
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-12-10

  Czy weksel własny bez protestu podpisany przez jednego z małżonków, kiedy nie mają rozdzielności małżeńskiej, można wyegzekwować z ich wspólnego majątku ? Jak zabezpieczyć należności, kiedy jeden z małżonków nie chce podpisać weksla, a mają tylko działkę budowlaną?
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-12-03

  Z tytułu zabezpieczenia spłaty należności, nasz kontrahent zagraniczny (kraj UE, załóżmy: "kraj X") wręczy nam zabezpieczenie w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową. Czy w takiej sytuacji, gdy wystawcą weksla będzie osoba fizyczna z kraju X, a oświadczenie wekslowe oraz weksel wystawione w Polsce, zgodnie z ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-11-17

  Prosimy o informacje dotyczące weksla i zobowiązań z tytułu umów z zabezpieczeniem wekslowym wraz z deklaracją wekslową. Czy aktualnie obowiązuje prawo wekslowe i czy są opłaty od weksli wnoszonych do sądu wraz z powództwem? Czy istnieje możliwość dochodzenia roszczenia z samego weksla? Jak to wygląda w aktualnym ustawodastwie?
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-11-17

  Otrzymałam aneks do umowy o treści: "W celu należytego zabezpieczenia wykonania ewentualnych robót gwarancyjnych, Wykonawca wystawi 3 weksle własne na kwoty 50 tysięcy zł każdy". Pytanie: Czy blankiety weksli, które posiadam z przed 3 lat na wartości np. 1000zł, 2000zł, ... są obecnie aktualne. Czy trzeba podwyższyć ich ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-10-06

  Chcę złożyć wypowiedzenie o pracę i oddać pracodawcy auto które używałem do celów służbowych ,przy podpisywaniu umowy na auto podpisałem również weksel in blanco. Czy pracodawca musi mi go oddać w chwili rozwiązania umowy i zwrócenia przeze mnie samochodu ? Czy weksel jest ważny bez deklaracji wekslowej? Co ewentualnie mi grozi jeśli ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-07-03

  Kto jest obowiązany ponieść koszty wymiany akcji w sytuacji kiedy zmieniła się ich wartość nominalna? Proszę o podanie podstawy prawnej.
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Prawo handlowe

Wzory pism

 • Wniosek o przyznanie prawa pomocy_osoba fizyczna PPF pobierz

 • ZUS Rw-3 wniosek w sprawie wypłaty części renty rodzinnej pobierz

 • Sprawozdanie o masie przyjętych oraz poddanych innym niż recykling procesom odzysku odpadów pochodzących ze zużytego sprzętu – wzór pobierz

 • [VAT-25] Zaświadczenie potwierdzające uiszczenie podatku od towarów i usług lub brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu nabycia środka transportu pobierz

więcej