Pytanie

09.11.2009
Oddział spółki jawnej istnieje od samego początku powstania spółki,tylko przez upór jednego ze wspólników nie został wpisany w KRS.Czy w związku z tym można bez konsekwencji dopisać ww. oddział, w US jest zgłoszony ale nie w KRS.Ponadto chcemy aby udziały procentowe były widoczne we wpisie do KRS,tak aby każdy kto wpis otrzyma miał czytelny obraz udziału wspólników-czy to możliwe?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Odpowiedź na pozew w postępowaniu uproszczonym pobierz

  • [DRUK ZP-2/NO] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie ... pobierz

  • [PIT-D] Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym pobierz

  • KRS- W22 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej - publiczny zakład opieki zdrowotnej, kolumna transportu sanitarnego pobierz

więcej