Pytanie

12.02.2008
Na ile dni przed walnym zgromadzeniem akcjonariuszy akcjonariusze mniejszościowi mogą zgłosić nowe sprawy do porządku obrad? Czy 2 tygodnie to właściwy termin?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego pobierz

  • [PIT-19A] Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i obliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego pobierz

  • Wypowiedzenie umowy najmu lokalu II pobierz

  • [RZ-3] Wniosek o wykreślenie zastawu rejestrowego z rejestru zastawów pobierz

więcej