Pytanie

22.02.2010
Mam pytanie odnośnie deklaracji wekslowej i weksla. Jaka powinna być treść deklaracji wekslowej - weksla in blanco i podpisywanego bez protestu - w przypadku naruszenia przez pracownika umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy i powstania roszczenia z tytułu kary umownej? Czy pracownik podpisuje weksel tylko czytelnie imieniem i nazwiskiem, czy podaje tam też adres zamieszkania, nr dowodu, czy nr Pesel lub NIP oraz czy wypisywana w przypadku uruchomienia weksla kwota może przekroczyć kwotę określoną jako maksymalną na urzędowym blankiecie wekslowym?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • DEK - R Rozliczenie roczne wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych pobierz

  • KRS ZC Zmiana - wspólnicy spółki komandytowej - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców pobierz

  • Wezwanie do spełnienia świadczenia niepieniężnego pobierz

  • ZUS ZZP- Zgłoszenie zapytania płatnika pobierz

więcej