Pytanie

22.02.2010
Mam pytanie odnośnie deklaracji wekslowej i weksla. Jaka powinna być treść deklaracji wekslowej - weksla in blanco i podpisywanego bez protestu - w przypadku naruszenia przez pracownika umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy i powstania roszczenia z tytułu kary umownej? Czy pracownik podpisuje weksel tylko czytelnie imieniem i nazwiskiem, czy podaje tam też adres zamieszkania, nr dowodu, czy nr Pesel lub NIP oraz czy wypisywana w przypadku uruchomienia weksla kwota może przekroczyć kwotę określoną jako maksymalną na urzędowym blankiecie wekslowym?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [VAT-7K] Deklaracja dla podatku od towarów i usług pobierz

  • Testamentu własnoręczny pobierz

  • Zgłoszenie pracodawcy do PIP pobierz

  • ZUS Kp-3 Wniosek o ponowne ustalenie kapitału początkowego pobierz

więcej