Pytanie

22.02.2010
Mam pytanie odnośnie deklaracji wekslowej i weksla. Jaka powinna być treść deklaracji wekslowej - weksla in blanco i podpisywanego bez protestu - w przypadku naruszenia przez pracownika umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy i powstania roszczenia z tytułu kary umownej? Czy pracownik podpisuje weksel tylko czytelnie imieniem i nazwiskiem, czy podaje tam też adres zamieszkania, nr dowodu, czy nr Pesel lub NIP oraz czy wypisywana w przypadku uruchomienia weksla kwota może przekroczyć kwotę określoną jako maksymalną na urzędowym blankiecie wekslowym?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wniosek o dział spadku pobierz

  • KRS Z42 Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym - wierzyciel - zmiana pobierz

  • Wzór skargi wierzyciela na zaniechanie czynności komornika pobierz

  • Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej pobierz

więcej