Pytanie

22.02.2010
Mam pytanie odnośnie deklaracji wekslowej i weksla. Jaka powinna być treść deklaracji wekslowej - weksla in blanco i podpisywanego bez protestu - w przypadku naruszenia przez pracownika umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy i powstania roszczenia z tytułu kary umownej? Czy pracownik podpisuje weksel tylko czytelnie imieniem i nazwiskiem, czy podaje tam też adres zamieszkania, nr dowodu, czy nr Pesel lub NIP oraz czy wypisywana w przypadku uruchomienia weksla kwota może przekroczyć kwotę określoną jako maksymalną na urzędowym blankiecie wekslowym?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • ZUS ZAA Adresy Prowadzenia Działalności Gospodarczej pobierz

  • Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości pobierz

  • N-9A Załącznik do wniosku o ustalenie uprawnień do świadczenia pieniężnego pobierz

  • [KRS-WU] Członkowie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych - załącznik do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców pobierz

więcej