Pytanie

12.03.2010
Prowadzę działalność gospodarczą. Otrzymałem od dostawcy wezwanie do wykupu weksla in blanco. Wcześniej zaproponowałem spłatę należności w ratach i tak też wierzytelność tą spłacam. Jednak dostawca nie wyrażał nigdy zgody na takie spłaty tylko za każdym razem przesyłał ponowne wezwanie do zapłaty pomniejszone o ostatnia płatność. Obecnie otrzymałem wezwanie do wykupu weksla. Pytanie: Co mogę zrobić aby wstrzymać egzekucje weksla oczywiście oprócz całkowitej zapłaty.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [CIT-7] Informacja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobierz

  • Oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza pobierz

  • ZUS ZUA Zgłoszenie do ubezpieczeń; zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej pobierz

  • Sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej – wzór pobierz

więcej