Pytanie

23.04.2010
Jako 3 mniejsze firmy telekomunikacyjne z jednego regionu rozpoczęliśmy współpracę w celu wspólnego zakupu łącza oraz transmisji między sobą. Jednak umowę z operatorem może podpisać tylko jedna firma. I tu jest moje pytanie :jakie klauzule można zawrzeć w umowie na sprzedaż usługi dla pozostałych 2 firm (umowa między współpracującymi firmami), by w razie zerwania umowy przez jedną z firm można było domagać się kary, która pokryje karę wystawioną przez operatora za zmniejszenie przepustowości łącza? Klauzula może zawierać wypisanie przez firmy czeku in-blanko.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Cofnięcie wniosku w postępowaniu nieprocesowym pobierz

  • KRS- WO Udziały spółdzielni europejskiej Załącznik do wniosku o rejestrację / zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców pobierz

  • Oświadczenie wierzyciela o przejęciu w postępowaniu egzekucyjnym nieruchomości dłużnika na własność pobierz

  • Wniosek o przyznanie odprawy emerytalnej/rentowej pobierz

więcej