Pytanie

23.04.2010
Jako 3 mniejsze firmy telekomunikacyjne z jednego regionu rozpoczęliśmy współpracę w celu wspólnego zakupu łącza oraz transmisji między sobą. Jednak umowę z operatorem może podpisać tylko jedna firma. I tu jest moje pytanie :jakie klauzule można zawrzeć w umowie na sprzedaż usługi dla pozostałych 2 firm (umowa między współpracującymi firmami), by w razie zerwania umowy przez jedną z firm można było domagać się kary, która pokryje karę wystawioną przez operatora za zmniejszenie przepustowości łącza? Klauzula może zawierać wypisanie przez firmy czeku in-blanko.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Pełnomocnictwo do prowadzenia spraw jednoosobowego przedsiębiorcy pobierz

  • Wniosek o rentę socjalną pobierz

  • ZUS Z17 karta zasiłkowa pobierz

  • Wniosek o wydanie zaświadczenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego pobierz

więcej