Pytanie

26.07.2010
Witam, moje pytanie dotyczy zaległości w płatnościach zleceniodawców. Mianowicie kilka firm jest dłużnych nam pieniądze (na podstawie wystawionych przez nas faktur za usługę transportową), w jaki sposób możemy odzyskać te pieniądze? Na telefony, wezwania, pisma itd. nie odpowiadają- telefony głuche. Czy możemy wystąpić do Sądu o ogłoszenie upadłości dłużników? Ile w/w procedura może nas kosztować?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wzór pełnomocnictwa procesowego ogólnego pobierz

  • [PIT-28/A] Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze pobierz

  • Wniosek o wpis do rejestru prowadzącego działalność pobierz

  • Zgłoszenie wypadku w drodze do pracy pobierz

więcej