Pytanie

28.07.2010
Czy dochodząc roszczenia z tytułu umowy pożyczki zabezpieczonej wekslem wraz z deklaracją wekslową, mogę dochodzić mniejszej kwoty niż dłużnik ma do zapłaty, a następnie jak odzyskam część kwoty, wnieść ponownie pozew o pozostałą sumę? Chodzi o to, że dłużnik ma do zapłaty znaczną kwotę. Nie mam gwarancji, że tę sumę odzyskam. Wnosząc pozew do sądu muszę wnieść opłatę od wysokości pozwu 5%. Kwotowo są to znaczne sumy. Proszę o pilną odpowiedź. Jeżeli jest taka możliwość to proszę o ewentualny wzór pozwu.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [AKC–4/A] Podatek akcyzowy od alkoholu etylowego pobierz

  • Wniosek wierzyciela o wyjawienie miejsca położenia rzeczy pobierz

  • [POG-5] Deklaracja dla podatku od gier pobierz

  • [DRUK ZP-1/NBO] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ... pobierz

więcej