Pytanie

03.09.2010
Czy w momencie, kiedy spółka cywilna wystawia deklarację wekslową i weksel in blanco jako zabezpieczenie roszczeń wynikających z realizacji umowy, osoby ją reprezentujące muszą poręczyć weksel własnym majątkiem, czy wystarczy poręczenie majątkiem firmy ?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Z-KS Karta statystyczna strajku (2010) pobierz

  • Wniosek o przeprowadzenie posiedzenia pojednawczego pobierz

  • Umowa o kosztach szkolenia pobierz

  • Z-05 Badanie popytu na pracę (2010) pobierz

więcej