Pytanie

19.10.2010
Podpisałam, jak lokator, umowę z 3 osobowym Zarządem (w momencie jej podpisania w KRS był zarejestrowany tylko jeden jego członek – prezes zarządu nie, drugi członek też nie). Umowa sporządzona została między Radą, Zarządem a lokatorem. Zmienił się Zarząd i ten nowy Zarząd chce unieważnić tą umowę. W obecnym Zarządzie nie wiem jak jest. Podobno Pani Prezes jest zarejestrowana ale dokumentu nie pokazuje. Przy czym w momencie podejmowania decyzji przez nową Prezes podejrzewam, że nie była jeszcze zarejestrowana w KRS, ponieważ krótki okres czasu minął od jej wyboru. Pytanie jest, czy nowy zarząd może rozwiązać/unieważnić umowę? Czy jako argument może podać, iż umowa podpisana przez Zarząd i Radę nie jest ważna z uwagi na brak rejestracji członków w KRS? Jak mi się udało ustalić to decyzje wydawane przez Radę i Zarząd są ważne od momentu powołania (ale jak to wygląda w świetle prawa nie wiem) . Umowa została zawarta w celu odłączenia się naszego mieszkania lokatorskiego od spółdzielczego CO. Zawarta została miedzy moja mama jako członkiem spółdzielni a zarządem i rada spółdzielczą. W umowie przez nas podpisanej jeden z par. mówi spółdzielnia lub członek spółdzielni może wypowiedzieć umowę oraz jeżeli nie spełnimy wszystkich pkt umowy spółdzielnia może ją zerwać bez wypowiedzenia. W chwili obecnej sytuacja wygląda następująco: dostaliśmy pozwolenie na budowę od starostwa, ale nowy zarząd spółdzielni odwołał się od tej decyzji starostwa. Przy czym posiadamy komplet dokumentów niezbędnych do procedur odłączenia się od CO, które obecny zarząd uznaje za nieważne bo osoby podpisujące umowę nie były zgłoszone do KRS.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej – wzór pobierz

  • Zawiadomienie o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej pobierz

  • [WZS-1K] Deklaracja o wysokości osiągniętego zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę skarbu państwa i o wypłatach z zysku pobierz

  • ZUS ZPA- Zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek - osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej pobierz

więcej