Pytanie

09.02.2011
Spółka z o.o. zaciągnęła w banku kredyt inwestycyjny w wysokości 600.000,- zł. Zabezpieczenie to 300.000,- zł na hipotece obiektu który spółka wybudowała za uzyskany kredyt oraz 300.000,- zł na ruchomości prywatnej. Spółka ogłosiła upadłość. W momencie ogłoszenia upadłości spłaciła do banku 300.000,- zł. Bank zgłosił wierzytelność do Syndyka w wysokości niespłaconego kredytu, tj. 300.000,- zł. Postępowanie upadłościowe trwa już kilka lat. Jakiej kwoty zwrotu może domagać się Bank? Czy sama kwotę niespłaconego kredyty na dzień ogłoszenia upadłości zgłoszoną do Syndyka, czy też kwotę powiększoną o odsetki. Jeśli powiększoną o odsetki to w jakiej wysokości?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wniosek o rejestrację/wyrejestrowanie pojazdu pobierz

  • Karta szkolenia wstępnego BHP pobierz

  • [VAT-11] Deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu pobierz

  • [KW-WU] Załącznik - Wnioskodawca/uczestnik postępowania pobierz

więcej