Pytanie

05.03.2013
Po śmierci jednego z dwóch wspólników -spółka cywilna przestała istnieć. Czy wierzycielowi należności za dostawę usługi przysługuje możliwość egzekucji tej należności z prywatnego majątku byłego, drugiego wspólnika który pozostał przy życiu? Jeśli tak- to jakimi środkami to może się odbywać?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Oświadczenie o przekroczeniu podstawy wymiaru składek pobierz

  • Wniosek do Ministra Finansów o wystąpienie do państwa obcego o wszczęcie egzekucji, dokonanie zabezpieczenia pobierz

  • Oświadczenie o dochodzie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy pobierz

  • Pozew o rozwód i podział majątku wspólnego małżonków pobierz

więcej