Pytanie

28.10.2013
Czy kapitał zapasowy w spółce z o.o. można przeznaczyć na wypłatę zwrotu dopłat dla wspólników? Nadmieniam, iż w latach poprzednich na kapitale zapasowym Spółki zostały ujęte dopłaty wspólników.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Karta badań i pomiarów czynników szkodliwych pobierz

  • [WZP-1K] Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wypłatach z zysku pobierz

  • Wniosek o ustanowienie kuratora małoletniemu pobierz

  • Aneks do umowy najmu nieruchomości pobierz

więcej