Pytanie

28.10.2013
Czy kapitał zapasowy w spółce z o.o. można przeznaczyć na wypłatę zwrotu dopłat dla wspólników? Nadmieniam, iż w latach poprzednich na kapitale zapasowym Spółki zostały ujęte dopłaty wspólników.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Umowa cesji wierzytelności pobierz

  • [VAT-8] Deklaracja dla podatku od towarów i usług pobierz

  • ZUS Rp-3 Poświadczenie dalszego istnienia prawa do pobierania świadczeń pobierz

  • KRS Z21 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej - organizacja pożytku publicznego, wniosek dotyczy wyłącznie organizacji pożytku publicznego, pobierz

więcej