Porady prawne

 • 2007-11-20

  Mój wieloletni kontrahent z którym mam podpisanych wiele umów chociażby umowę najmu i dzierżawy przekształcił się ze spółki cywilnej w jawną. Jakiś czas temu poinformował mnie o tym fakcie. Podobno właściciele dotychczasowej spółki stali się wspólnikami sp. j. Aczkolwiek niepokoi mnie, że ma inny numer NIP. Czy ja jako strona umów ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2007-11-20

  Dokonujemy łączenia spółek przez przejęcie. Jaki jest maksymalny czas pomiędzy dniem, na który ustali się wartość majątku spółki przejmowanej, a datą złożenia wniosku o ogłoszenie planu połączenia, jeśli dniem ustalenia tej wartości będzie dzień 1 marca 2008 roku?
  sprawdź odpowiedź

 • 2007-11-20

  Tydzień temu członek zarządu złożył wymówienie. Na jego stanowisko powołano inna osobę. Czy istnieje obowiązek informowania o tym zdarzeniu KRS? Co trzeba wypełnić? Ile będą kosztowały ewentualne wnioski? Jaki jest termin na ich wniesienie, jeśli jest taki obowiązek? ( zaznaczam, że sprawa dzieje się w spółce akcyjnej)
  sprawdź odpowiedź

 • 2007-11-20

  Miesiąc temu zostałem powołany na stanowisko vice prezesa przez radę nadzorczą spółki akcyjnej, aczkolwiek w tym czasie przebywałem w innym mieście i dowiedziałem się o powołaniu 3 tygodnie później. Decyzję o przyjęciu stanowiska podjąłem kolejnych 5 dni później będąc w siedzibie spółki. W związku z tym mam pytanie: od którego momentu ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2007-11-20

  Jestem jednym ze wspólników spółki z o. o. Poza mną jest jeszcze jeden wspólnik i każdy z nas ma po 6 udziałów. Jestem jednocześnie prezesem zarządu. W umowie spółki ustaliliśmy, że zbycie udziałów może nastąpić jedynie, gdy zgodę wyrazi spółka. Mój wspólnik wyjeżdża i chce sprzedać swoje udziały osobie, której ze względu na jej ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2007-11-20

  Planuję założenie spółki komandytowej, w której ja byłbym komandytariuszem ( czyli wyłożyłbym środki pieniężne na prowadzenie działalności) a mój wspólnik byłby komplementariuszem ( czyli prowadziłby działalność na co dzień). Chciałbym, aby w nazwie spółki widniało również moje nazwisko, bo przecież to moje środki pozwolą na założenie ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2007-11-20

  Razem ze wspólnikiem założyliśmy spółkę partnerską i za sprawą tej działalności otworzyliśmy aptekę. Obydwoje posiadamy odpowiednie wykształcenie do prowadzenia takiej działalności. Podczas mojej dwutygodniowej nieobecności spowodowanej wyjazdem mój wspólnik postanowił przeprowadzić remont pomieszczenia w którym znajduje się apteka: ...
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Wzory pism

 • [AKC–4/A] Podatek akcyzowy od alkoholu etylowego pobierz

 • Oświadczenie o dochodzie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy pobierz

 • ZUS ZZP- Zgłoszenie zapytania płatnika pobierz

 • [CIT-5] Oświadczenie podatnika o przeznaczeniu dochodów z dywidend lub innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobierz

więcej