Porady prawne

 • 2011-04-13

  W jakiej formie Sp. z o.o. może dokonać zwrotu nieruchomości zabudowanej do Gminy, od której wcześniej otrzymała tę nieruchomość aportem?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-03-28

  Czy jeżeli została podpisana umowa sprzedaży udziałów w spółce z o.o. (podpisano ją przy notariuszu), a nie są wysłane żadne dokumenty do sądu (uchwały, zmiany w KRS itd.) czy taka umowa jest ważna? Jak jest z odpowiedzialnością osoby, który kupiła udziały i miała zostać członkiem zarządu w randze V-ce prezesa, a nie jest zarejestrowana ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-03-09

  Dotyczy dokumentu nr 27163 . Czy zatwierdzenie absolutorium dla ustępującego Zarządu spółki za okres 4 lat ( czas na który został powołany) będzie oddzielną czynnością prawną w związku z czym wymagane będzie uwzględnienie jej w porządku obrad? Czy wystarczy udzielić absolutorium za dany rok obrotowy tj. 2010 i mając na uwadze , że za ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-03-09

  Jestem wspólnikiem i prezesem zarządu spółki z o.o., która od dłuższego czasu nie prowadzi działalności, nie została również przerejestrowana do KRS. Nie mam żadnego kontaktu z drugim wspólnikiem, jak również z dwoma pozostałymi członkami zarządu (nie znam ich aktualnych adresów zamieszkania). Chciałbym jak najszybciej spółkę rozwiązać. ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-03-08

  Przed Spółką zgromadzenie wspólników w związku z podsumowaniem roku. Jak należy je zorganizować, by było zgodne z ksh i sytuacją, że przed miesiącem doszło do zmiany zarządu (zmiana osoby prezesa zarządu). W związku z tym, kto w takiej sytuacji zobowiązany jest do zwołania zgromadzenia i jak powinno być ono zorganizowane. Nadmieniam, że ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-02-24

  Prowadzę działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej. Spółka jest 2 osobowa. Wspólnikiem jest moja mama. W umowie spółki widnieje zapis o podziale zysków i strat po 50%. Jakie są konsekwencje dla spółki w razie śmierci jednego ze wspólników? Mama ma 2 dzieci- mnie i siostrę. Z siostrą dokonałem rozliczenia majątkowego- jak ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-02-23

  Kadencja Zarządu spółki z o.o. została określona w akcie notarialnym na cztery lata i mija w dniu 31 marca 2011 r. Czy Zgromadzenie Wspólników ( Nadzwyczajne) przed upływem tego terminu tj. do 30 marca 2011 r. musi udzielić skwitowania - absolutorium dla Zarządu spółki z o.o. i wyłonić ponownie Zarząd Spółki z o.o.? Czy może poczekać do ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-02-14

  Czy kapitał zapasowy w spółce z o.o. można przeznaczyć na wypłatę zwrotu dopłat dla wspólników? Nadmieniam, iż w latach poprzednich na kapitale zapasowym Spółki zostały ujęte dopłaty wspólników.
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Wzory pism

 • ZUS Rp-3a Poświadczenie życia i zamieszkania emeryta lub rencisty pobierz

 • [POG-5] Deklaracja dla podatku od gier pobierz

 • [AKC–4/B] Podatek akcyzowy od wina, napojów fermentowanych, wyrobów pośrednich pobierz

 • [PIT-23] Deklaracja o osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym pobierz

więcej