Porady prawne

 • 2013-11-18

  Czy osoba, która wykonuje pracę na podstawie umowy zlecenie jest pracownikiem i dotyczą jej przepisy kodeksu pracy?
  sprawdź odpowiedź

 • 2013-11-18

  Czy będąc w stosunku pracy mogę równocześnie pracować na umowę zlecenia? Wykonywana praca na umowę zlecenia nie będzie związana z pacą jaką wykonuje na umowę o pracę. Czy przepisy regulują okres na jaki można zawrzeć taką umowę zlecenia?
  sprawdź odpowiedź

 • 2013-10-30

  Chciałabym z kilkoma pracownikami podpisać umowę o użytkowanie samochodu służbowego zarówno do celów służbowych jak i prywatnych. W związku z tym w umowie chcę ustalić ryczałt dla danego pracownika, który będzie potrącany mu z wynagrodzenia. Wysokość ryczałtu chcę uzależnić od rodzaju samochodu, zajmowanego stanowiska jak i odległości ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2013-10-30

  Czy pracodawca może obciążyć pracownika kosztami sms-ów PREMIUM wysyłanymi z telefonu służbowego w godzinach wieczornych (poza godzinami pracy) przez pracownika? Pracownik nie miał zawartej umowy z pracodawcą na używanie telefonu służbowego i nie zostały w żaden inny sposób określone warunki jego użytkowania. Sms-y PREMIUM były wysyłane ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2013-09-16

  Kto może zawrzeć zakładowy układ zbiorowy pracy?
  sprawdź odpowiedź

 • 2013-09-16

  Pytanie dotyczy możliwości zatrudnienia pracownika na kontrakt. W jaki sposób może być rozliczana praca na kontrakt: czy poprzez rozliczanie przepracowanego czasu (tak jak w umowie o pracę) czy poprzez rozliczanie z efektów pracy (tak jak w umowie o dzieło). Czy kontrakt można wydłużać? Czy w umowie z pracownikiem jest kwota netto czy ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2013-09-12

  Pytanie dotyczy odzyskania pieniędzy od firmy, w której pracowałem w ubiegłym roku. Nie otrzymałem pełnego wynagrodzenia za ostatni miesiąc pracy. Dodam, iż ja nie mam wobec firmy żadnych zobowiązań.
  sprawdź odpowiedź

 • 2013-09-12

  W umowie o pracę na czas określony w dodatkowych informacjach została zapisana klauzula o treści: strony mogą przewidzieć wcześniejsze rozwiązanie tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Dodatkowo do umowy została dołączona informacja o warunkach zatrudnienia w której poinformowano pracownika o dwutygodniowym wypowiedzeniu. Dokumenty ...
  sprawdź odpowiedź

1 2 3 4 5449
Zadaj pytanie

Wzory pism

 • Rozwiązanie umowy zawartej na czas określony za wypowiedzeniem pobierz

 • Wniosek świadka o zwrot kosztów podróży samochodem pobierz

 • DEK - II -a Deklaracja miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych pobierz

 • Wzór wniosku o wszczęcie egzekucji z wynagrodzenia za pracę pobierz

więcej