Porady prawne

 • 2013-01-17

  Jakie sankcje i w jakiej wysokości grożą pracodawcy, który zwalnia pracowników, a następnie zawiera z tymi osobami umowy cywilnoprawne w ramach działalności gospodarczej otworzonej przez byłych pracowników?
  sprawdź odpowiedź

 • 2012-03-27

  Czy mogę nagrywać rozmowy telefoniczne pracowników z klientami?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-11-29

  Czy nakładca ma obowiązek wystawić świadectwo pracy wykonawcy po rozwiązaniu umowy o pracę nakładczą?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-08-19

  Jakie informacje trzeba zamieścić w ogłoszeniu o pracę, czy są jakieś ustalone wymagania dotyczące ogłoszeń rekrutacyjnych?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-08-02

  W regulaminie funduszu socjalnego firmy istnieje zapis że warunkiem ubiegania się o dofinansowanie wypoczynku jest korzystanie z urlopu wypoczynkowego w nieprzerwanym wymiarze minimum 14 dni kalendarzowych. W oparciu o ten zapis we wniosku pracownika o dofinsowanie w rubryce wypełnianej przez komórkę kadr jest oświadczenie ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-07-25

  W jakim terminie mogę odwołać się do sądu pracy w związku rozwiązaniem stosunku pracy?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-04-20

  W spółce z o.o. prawo do reprezentacji Spółki posiada dwóch członków Zarządu działających łącznie. Czy przy tak określonym sposobie reprezentacji, umowy o pracę z pracownikami Spółki może podpisywać tylko jeden członek będący Prezesem Zarządu? Czy inny sposób reprezentacji spółki w sprawach pracowniczych można uregulować. np. w ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-04-15

  Czy do ochrony możemy zatrudnić osoby na podstawie umów cywilnoprawnych? Jeżeli tak to uprzejmie prosimy o przedstawienie wzoru umowy, która nie mogłaby zostać zakwalifikowana jako umowa o pracę.
  sprawdź odpowiedź

1 2 3 4 512
Zadaj pytanie

Prawo pracy

Wzory pism

 • [DRUK ZP-2/NO] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie ... pobierz

 • ZUS ZFA Zgłoszenie, zmiana danych płatnika składek - osoby fizycznej pobierz

 • [KRS-W20] Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa pobierz

 • [KRS-WE] Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegający wpisowi do rejestru - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców pobierz

więcej