Pytanie

01.07.2009
Pracownik był zatrudniony od 01.02.2008r. do 31.12.2008r. na czas określony, umowa ponownie została zawarta od 01.01.2009r. do 30.06.2009r. Czy: 1. następna umowa może być na czas określony? 2. od 01.07.2009r. do 31.07.2009r. może być umowa zlecenie i ponowne zatrudnienie na czas określony od 01.08.2009r.? 3. powinna być przerwa przynajmniej 1-go miesiąca? 4. ponowne zatrudnienie od 01.07.2009r. powinno być na czas nieokreślony?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [PIT-R] Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich pobierz

  • Oświadczenie wierzyciela o przejęciu w postępowaniu egzekucyjnym ruchomości dłużnika na własność pobierz

  • Wezwanie do zaniechania naruszeń prawa własności pobierz

  • Wniosek o wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia pobierz

więcej