Porady prawne

 • 2011-03-28

  Spółka z o.o. zamierza zawrzeć umowę zlecenie z osobą nie będącą pracownikiem Spółki . Zakres umowy zlecenie będzie dwuczęściowy: część stała np:. pielęgnacja zieleńców przy ulicach A B C za kwotę X zł , cześć zmienna np:. wykonywanie prac porządkowych na terenie gminy . Wynagrodzenie na podstawie faktycznie przepracowanych godzin po ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-03-08

  Pracownik zatrudniony jest w dwóch instytucjach. W pierwszym zakładzie pracy otrzymuje 18% dodatku za wysługę lat a drugim jedynie 13%, gdyż pierwszy stosunek pracy nie została zakończony (a wynosi w tym zakładzie 5 lat). Pracownik jednak rozważa rozwiązanie pierwszego stosunku pracy, a tym samym liczy na to, iż drugi zakład pracy ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-03-01

  Czy zastępca wójta i skarbnik gminy - zatrudniani na podstawie powołania są stanowiskami urzędniczymi kierowniczymi. Ustawa o pracownikach samorządowych art. 4 ust. 2 wskazuje, że pracownicy samorządowi zatrudniani są na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych urzędniczych, doradców i asystentów i pomocniczych i obsługi . Z kolei ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-01-17

  Jakie sankcje i w jakiej wysokości grożą pracodawcy, który zwalnia pracowników, a następnie zawiera z tymi osobami umowy cywilnoprawne w ramach działalności gospodarczej otworzonej przez byłych pracowników?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-07-13

  Dnia 12 lipca 2010 roku rozwiązano z pracownikiem umowę o pracę w trybie porozumienia stron na pisemny wniosek pracownika. Jednocześnie pracownik wyraził chęć kontynuowania pracy na umowę zlecenie, ze względu na swobodne dysponowanie czasem pracy. Pracodawca jest zainteresowany dalszym zatrudnieniem pracownika na umowę zlecenie od zaraz ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-04-09

  Kto jest upoważniony do podpisania świadectwa pracy prezesowi spółki akcyjnej (jednoosobowy zarząd), w związku z rozwiązaniem umowy o pracę?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-03-30

  Założyłem w firmie kamery przemysłowe na terenie zewnętrznym jak i w pomieszczeniach /bez ingerencji w prywatny teren pracowniczy-szatnia/. Usłyszałem do znajomego, że w czasie kontroli PIP w jego zakładzie, inspektorzy zażądali od niego dokumentu potwierdzającego, że pracownicy są poinformowaniu i wyrażają zgodę na pracę kamer na ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-03-16

  Mamy zamiar zatrudnić pracownika na umowę o pracę. Jakie dokumenty, oświadczenia powinny się znaleźć w aktach osobowych i czy to również dotyczy pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie? Chodzi mi o badania lekarskie,psychotechniczne,urlopy, szkolenie BHP itp.
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Prawo pracy

Wzory pism

 • Wniosek o umorzenie weksla pobierz

 • Wniosek pełnomocnika o zawieszenie postępowania ze względu na śmierć strony pobierz

 • Utworzenie jednostki organizacyjnej – decyzja pobierz

 • [AKC–4/J] Podatek akcyzowy od gazu pobierz

więcej