Porady prawne

  • (brak porad)

Zadaj pytanie

Prawo pracy

Wzory pism

  • INF-W Informacja półroczna dotycząca spełniania przez pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej albo zakłady aktywności zawodowej warunków określonych w art.28 i art. 33 ust.1 i 3 ustawy pobierz

  • Wniosek do Ministra Finansów o wystąpienie do państwa obcego o wszczęcie egzekucji, dokonanie zabezpieczenia pobierz

  • Pozew o zapłatę odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez dziki pobierz

  • Wniosek o ubezwłasnowolnienie pobierz

więcej