Porady prawne

 • 2010-03-12

  Forma organizacyjna przedsiębiorstwa to spółka z o.o. Czy zawierając aneks do umowy w zwiazku ze wzrostem wynagrodzenia mogę zawrzeć dodatkową klauzulę dotycżącą zachowania w tajemnicy wynagrodzenia. Intencją jest wyeliminowanie dyskusji na temat wynagrodzeń wewnątrz przedsiębiorstwa oraz poza przedsiębiorstwem. Proponowany zapis ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-02-18

  Kto jest pracodawcą i płatnikiem składek ZUS jeżeli umowę o pracę podpisał burmistrz wskazując w umowie miejsce zatrudnienia. np. wobec Dyrektora Szkoły - Zespół Szkolno-Przedszkolny, Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych - Zakład Usług Komunalnych, Kierownika OPS- Ośrodek Pomocy Społecznej, Kierowcy mechanika - Ochotnicza Straż ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-01-28

  Pracownik był zatrudniony od 01.02.2008r. do 31.12.2008r. na czas określony, kolejna umowa została zawarta od 01.01.2009r. do 30.06.2009r. Czy: 1. następna umowa od 01.07.2009r. do 31.07.2009r. może zostać zawarta umowa zlecenie i ponowne zatrudnienie na czas określony od 01.08.2009r.? 2. powinna być przerwa przynajmniej na okres 1-go ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-01-07

  Chcę zatrudnić osobę z 3 grupą inwalidzką (ważna 2 lata - grupa). Jakie mi, jako pracodawcy przysługują przywileje (ulgi, odliczenia itp)?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-01-07

  Zastanawiam się czy jestem zatrudniony zgodnie z prawem. Pracuję w firmie X. Zajmuję się sprzedażą sprzętu komputerowego oraz usług. Zatrudnienie ma formę kontraktu, a ja musiałem założyć działalność gospodarczą. Pracuję w ustalonych godzinach w punkcie znajdującym się w galerii handlowej. Podlegam kierownikowi salonu. Wszyscy pracownicy ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-12-31

  Czy każdy pracodawca może bez przeszkód zatrudnić sezonowo pracownika tymczasowego na kilka miesięcy?
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-12-14

  Czy pracownik może sprzeciwić się wysłaniu przeze mnie na urlop wypoczynkowy w czasie okresu wypowiedzenia, po to, aby uzyskać następnie ekwiwalent za niewykorzystany urlop?
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-11-18

  Pracuję u mojego pracodawcy od 1 miesięca i dotychczas nie otrzymałem umowy o pracę. Czy pracodawca ma jakiś termin na podpisanie umowy o pracę?
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Prawo pracy

Wzory pism

 • KRS- W22 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej - publiczny zakład opieki zdrowotnej, kolumna transportu sanitarnego pobierz

 • [PIT-36] Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym pobierz

 • [PIT-40A/11A] Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy / informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego pobierz

 • [KRS- W7] Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiębiorstwo zagraniczne w rozumieniu art. 36 pkt. 11 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym pobierz

więcej