Porady prawne

 • 2009-11-04

  W świetle prawa pracy i obowiązujących przepisów proszę o wyjaśnienie zagadnienia stanowisko a funkcja przy umowie o pracę?
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-10-27

  Czy umowę o pracę w Polsce można sporządzić w obcym języku? Czy istnieje obowiązek, aby w Polsce podpisywać umowę o pracę tylko w języku polskim?
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-09-16

  Jakie dokumenty powinien złożyć pracownik rozpoczynający pracę?
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-09-11

  Przedsiębiorca przekazuje jako wkład swoje przedsiębiorstwo w całosci do spółki z o.o. i zamyka swoją działalność dokonując skreślenia z Ewidencji Dzialalności Gospodarczej. Jaka jest sytuacja zatrudnionego pracownika w przypadku jeżeli nowa organizacja nie przewiduje stanowiska, na którym był zatrudniony lub nie spełnia on wymagań na ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-09-10

  Rozwiązaliśmy z pracownikiem umowę o prace na czas nieokreślony zawartą 02.02.2009r., ponieważ pracownik nie zjawił się w pracy 03 sierpnia 2009r.(po urlopie wrócił dzień poźniej - nie informował nas o tym) 07,08,09 września 2009,także go nie było i nie poinformował nas o swojej nieobecności. W dniu 8 wrzesnia 2009r. o godzinie 20:30 ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-08-12

  Prowadzę działalność w zakresie ochrony osób i mienia. Podpisałem umowę o współpracy z firmą która prowadzi szkolenia dla osób ubiegających się o licencję pracownika ochrony. Firma ta skierowała osoby odbywające szkolenie do mojej firmy w celu odbycia praktyk zawodowych na okres 1 roku. Czy mogę podpisać zgodnie z prawem umowę z daną ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-07-16

  Jeśli w umowie o pracę jest zapis - miejsce wykonywania pracy cały kraj czy pracownik jest zobowiązany do wypisywania delegacji?
  sprawdź odpowiedź

 • 2009-07-14

  Zamierzaliśmy zatrudnić pracownika na umowę o pracę z dniem 01.07.2009r. Pracownik dostarczył zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na tym stanowisku z datą 08.07.2009r. Czy umowa o pracę może zostać zawarta z datą od 01.07.2009r., czy też powinna być od 08.07.2009r. ?
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Prawo pracy

Wzory pism

 • KRS- Z13 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka europejska pobierz

 • Zawiadomienie o zwrocie nieruchomości gruntowej uprzednio wywłaszczonej pobierz

 • KRS Z_OPP Zmiana - działalność pożytku publicznego - załącznik do wniosku o zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym pobierz

 • Wniosek o nadanie orzeczeniu klauzuli wykonalności pobierz

więcej