Porady prawne

 • 2013-11-18

  Czy osoba, która wykonuje pracę na podstawie umowy zlecenie jest pracownikiem i dotyczą jej przepisy kodeksu pracy?
  sprawdź odpowiedź

 • 2013-09-12

  W umowie o pracę na czas określony w dodatkowych informacjach została zapisana klauzula o treści: strony mogą przewidzieć wcześniejsze rozwiązanie tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Dodatkowo do umowy została dołączona informacja o warunkach zatrudnienia w której poinformowano pracownika o dwutygodniowym wypowiedzeniu. Dokumenty ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2013-04-15

  Czy istnieją jakieś ograniczenia jeśli chodzi o zmianę podstawy zatrudnienia głównej księgowej? Dotychczas była zatrudniona na podstawie umowy o pracę, a chcielibyśmy dalej współpracować na podstawie umowy cywilnoprawnej.
  sprawdź odpowiedź

 • 2013-04-11

  Prowadzę firmę zajmującą się usługą montażu okien i drzwi. Do wykonywania tych usług zatrudniam osoby na podstawie umowy - zlecenia. Wynagrodzenie jest określone w stawce godzinowej, w zależności od ilości zleceń. W umowie zaznaczono, że Zleceniobiorca czas, miejsce i sposób montażu ustala bezpośrednio z klientem u którego świadczy ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2013-04-08

  Ile wynosi okres wypowiedzenia przy umowie na czas próbny? Czy taką umowę można w ogóle wcześniej rozwiązać?
  sprawdź odpowiedź

 • 2013-01-17

  Mam pracownika na stanowisku stróż - dozorca mienia na umowę zlecenie. Czy mogę zatrudnić drugiego pracownika na stanowisko stróża na umowę o pracę na pełny etat?
  sprawdź odpowiedź

 • 2012-10-28

  Czy przebywając na urlopie wypoczynkowym mogę złożyć wypowiedzenie umowy o pracę?
  sprawdź odpowiedź

 • 2012-08-09

  Jestem zatrudniony na umowę o pracę na czas określony. Mam zamiar rozwiązać z pracodawcą umowę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy (nie wypłaca mi wynagrodzenia, co jest ciężkim naruszeniem praw pracowniczych). Jakie mam zagwarantowane korzyści z tego sposobu rozwiązania stosunku pracy: np. mogę dochodzić przed sądem odszkodowania w ...
  sprawdź odpowiedź

1 2 3 4 588
Zadaj pytanie

Wzory pism

 • KRS- W21 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej - organizacja pożytku publicznego (wniosek dotyczy wyłącznie organizacji pożytku publicznego, k pobierz

 • Umowa dealerska pobierz

 • [KW-WGLĄD] Wniosek o wgląd do księgi wieczystej / wydanie wydruku księgi wieczystej pobierz

 • [DS] Dane uzupełniające stron lub pełnomocników pobierz

więcej