Pytanie

09.07.2009
Firma usługowa zatrudnia średnio miesięcznie 160 osób na umowę o pracę. W marcu 2009r zwolniła 20 osób zatrudnionych na umowę o pracę na czas określony z klauzulą 2 tygodniowego wypowiedzenia, natomiast zatrudniła do pracy na innym obiekcie 8 osób. W czerwcu 2009r. zwolniła 5 osób zatrudnionych na umowę o pracę na czas określony z klauzulą 2 tygodniowego wypowiedzenia, natomiast zatrudniła do pracy na innym obiekcie 2 osoby. Charakter usługowy firmy polega na rotacji zleceniodawców i miejsc pracy, a tym samym na ustawicznym zwalnianiu i zatrudnianiu pracowników. Zwolnienia zatrudnionych nie są skutkiem złej sytuacji ekonomicznej firmy tylko jej profilu i charakteru działalności. Czy w takiej sytuacji ma zastosowanie ustawa z dnia 13.03.2003 r.? Czy pracodawca ma obowiązek zastosowania art. 8 niniejszej ustawy?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości pobierz

  • [DRUK ZP-1] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych pobierz

  • Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej pobierz

  • Wniosek o pozwolenie na budowę/rozbiórkę pobierz

więcej