Pytanie

09.07.2009
Firma usługowa zatrudnia średnio miesięcznie 160 osób na umowę o pracę. W marcu 2009r zwolniła 20 osób zatrudnionych na umowę o pracę na czas określony z klauzulą 2 tygodniowego wypowiedzenia, natomiast zatrudniła do pracy na innym obiekcie 8 osób. W czerwcu 2009r. zwolniła 5 osób zatrudnionych na umowę o pracę na czas określony z klauzulą 2 tygodniowego wypowiedzenia, natomiast zatrudniła do pracy na innym obiekcie 2 osoby. Charakter usługowy firmy polega na rotacji zleceniodawców i miejsc pracy, a tym samym na ustawicznym zwalnianiu i zatrudnianiu pracowników. Zwolnienia zatrudnionych nie są skutkiem złej sytuacji ekonomicznej firmy tylko jej profilu i charakteru działalności. Czy w takiej sytuacji ma zastosowanie ustawa z dnia 13.03.2003 r.? Czy pracodawca ma obowiązek zastosowania art. 8 niniejszej ustawy?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Zgłoszenie wypadku w drodze do pracy pobierz

  • Zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych z akcyzą na terytorium państwa członkowskiego pobierz

  • Świadectwo pracy pobierz

  • Wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie odpisu pozwu pobierz

więcej