Pytanie

13.08.2009
Proszę o uzupełnienie odpowiedzi do pytania nr 17725. 1. Na jaki określony okres zgodnie z przepisami prawa instytucja szkoleniowa może skierować osoby szkolące się na praktyki do danego zakładu pracy? 2.Kto powinien podpisać umowę o pracę lub cywilnoprawną z praktykantem- firma szkoleniowa czy firma w której dane praktyki mają się odbywać? 3.Kto powinien płacić praktykantom za praktyki? 4.Czy za każdym razem kiedy praktykanci odbywają praktyki( np. okres miesiąca) trzeba podpisywać z nimi umowę?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Oświadczenie o odwołaniu pełnomocnictwa pobierz

  • Oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu pobierz

  • Wniosek o wpis do rejestru prowadzącego działalność pobierz

  • Wniosek powoda o wezwanie od udziału sprawie w charakterze pozwanego innej osoby na miejsce pozwanego pobierz

więcej