Pytanie

29.10.2009
Pracownik ma pierwszą umowę na czas określony od dnia 01.10.2008r. do 31.10.2009r. Teraz chcemy zawrzeć drugą umowę na czas określony na dwa lata. Czy to będzie prawidłowe? Jeśli nie, to jak prawidłowo powinniśmy postapić zgodnie z kodeksem pracy i ustawą antykryzysową ?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • ZUS Rp-3 Poświadczenie dalszego istnienia prawa do pobierania świadczeń pobierz

  • Opłata adiacencka pobierz

  • Cofnięcie wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego pobierz

  • [DRUK ZP-15] Zbiorcze zestawienie wykonawców zaproszonych do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia objętego dynamicznym systemem zakupów wraz z informacją o złożeniu oferty i odrzuceniu oferty pobierz

więcej