Pytanie

12.01.2010
Mamy zawartą umowę z pracownikiem na czas określony na 5 lat, z zastrzeżeniem o możliwości rozwiązania jej za dwutygodniowym okresem wypowiedzenia. Czy wymagane jest podanie przyczyny rozwiązania tej umowy, czy w każdej chwili mogę rozwiązać taką umowę bez jej podania.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • KRS-WK1 Uprawnieni do reprezentowania europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych - załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców pobierz

  • Wzór wniosku o stwierdzenie nabycia spadku pobierz

  • Zawiadomienie związku zawodowego o zamiarze rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia - z winy pracownika pobierz

  • Wniosek o zezwolenie na dokonanie czynności prawnej przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka pobierz

więcej