Pytanie

29.11.2010
Dyrektor jednostki organizacyjnej został radnym. Zgodnie z art. 24b ustawy o samorządzie gminnym - osoba wybrana na radnego nie może wykonywać funkcji kierownika w jednostce organizacyjnej. Zgodnie z tym artykułem nie chce złożyć wniosku o urlop bezpłatny. Ww. dyrektor chce zrezygnować z funkcji dyrektora i przejść na emeryturę zgodnie z art. 88 Karty nauczyciela lub chce odejść w stan nieczynny, chce powrócić do szkoły jako nauczyciel art. 20 ust. 1 pkt. 2 Moje pytanie: 1) Czy możemy rozwiązać z dyrektorem stosunek pracy na mocy porozumienia stron - art. 23 ust. 4 pkt. 1 Karty Nauczyciela ? 2) na rok szkolny 2010/2011 nie mamy dodatkowych godzin żeby zatrudnić dyrektora jako nauczyciela techniki, (możemy zatrudnić go jako nauczyciela świetlicy). W jaki sposób możemy rozwiązać umowę o pracę, aby na dzień ślubowania na radnego ww. osoba nie była już dyrektorem jednostki organizacyjnej (dyrektor szkoły).

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Cofnięcie wniosku w postępowaniu nieprocesowym pobierz

  • Oświadczenie pracodawcy o przyznaniu odprawy rentowej/emerytalnej pobierz

  • [RZ-3] Wniosek o wykreślenie zastawu rejestrowego z rejestru zastawów pobierz

  • [IFT-1/IFT-1R] Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania pobierz

więcej