Pytanie

29.11.2010
Pracownik złożył wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec lutego 2011 roku. W uzasadnieniu podał że działania dyrektora powodują niemożność prowadzenia egzaminów zgodnie z prawem oraz etyką. To jest oczywiście interpretacja pracownika. Czy w tej sytuacji Dyrektor firmy z powodu oświadczenia pracownika, że uniemożliwia się mu prowadzenia egzaminów zgodnie z prawem oraz etyką może w okresie wypowiedzenia zwolnić pracownika ze świadczenia pracy oczywiście za pełnym wynagrodzeniem, aby nie zmuszać pracownika do prowadzenia według niego pracy niezgodnie z prawem i etyką a z kolei, aby Dyrektor nie miał wątpliwości, czy w tej sytuacji pracownik nie będzie świadczył pracy zgodnie ze swoim punktem widzenia, a nie zgodnie z obowiązującymi w firmie zasadami pracy. Czy pracownik na taką sytuację musi wyrazić zgodę.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wniosek powoda o wezwanie od udziału sprawie w charakterze pozwanego innej osoby na miejsce pozwanego pobierz

  • DEK- 1-0 Deklaracja miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych pobierz

  • Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju od nabytego wewnątrzwspólnotowo samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju pobierz

  • Wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń wypłacanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych pobierz

więcej