Pytanie

28.02.2011
Mam 2 pracowników na umowę na czas określony. Umowy kończą się odpowiednio 31.03.2011r. (data zawarcia umowy - 27.03.2010 r.- pierwsza umowa ) i 30.04.2011r. (data zawarcia umowy 01.09.2009 r. - pierwsza umowa ) Czy mogę zawrzeć kolejną umowę na okres 3 lub 4 lat? Czy raczej nie w związku z ustawą antykryzysową.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Zawiadomienie o zajęciu prawa majątkowego stanowiącego świadczenie z zaopatrzenia emerytalnego oraz z ubezpieczenia społecznego u dłużnika zajętej wierzytelności będącego organem rentowym pobierz

  • KRS ZC Zmiana - wspólnicy spółki komandytowej - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców pobierz

  • [PIT-16/A]Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne , zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego pobierz

  • Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej pobierz

więcej