Pytanie

18.11.2013
Czy osoba, która wykonuje pracę na podstawie umowy zlecenie jest pracownikiem i dotyczą jej przepisy kodeksu pracy?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wniosek wierzyciela o umorzenie postępowania egzekucyjnego pobierz

  • Udzielenie prokury łącznej pobierz

  • ZUS ZAA Adresy Prowadzenia Działalności Gospodarczej pobierz

  • Zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie pobierz

więcej