Porady prawne

 • 2012-08-08

  Jeden z moich pracowników został tymczasowo aresztowany z powodów nie związanych z pracą. Chciałbym rozwiązać z nim umowę o pracę. Jak mogę to zrobić?
  sprawdź odpowiedź

 • 2012-08-07

  Pracownik znalazł inną pracę i żądał natychmiastowego rozwiązania umowy za porozumieniem stron. Ze względu na to, że nie wyraziłem na to zgody, złożył on pismo rozwiązujące umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy na podstawie art. 55 par.1(1) kp wskazując jako przyczynę łamanie praw pracowniczych. Uważam, że jest to całkowicie ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2012-06-06

  Proszę o przedstawienie skutków prawnych ustnego wypowiedzenia przez pracownika umowy o pracę.
  sprawdź odpowiedź

 • 2012-06-04

  Pracownik przysłał e-mailem pismo o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia. Czy jest ono skuteczne?
  sprawdź odpowiedź

 • 2012-03-07

  Pracownik powiadomił mnie, że z końcem miesiąca kończy się jego umowa o pracę i nie musi nic robić i jego odejście z końcem miesiąca jest zgodne z prawem. Czy takie zakończenie pracy jest zgodne z prawem i jakie kroki mogę zastosować w tym przypadku?
  sprawdź odpowiedź

 • 2012-02-24

  Czy przy rozwiązywaniu umowy o pracę na podstawie porozumienia stron należy wskazać przyczynę rozwiązania stosunku pracy?
  sprawdź odpowiedź

 • 2012-02-02

  Jakie sankcje i w jakiej wysokości grożą pracodawcy, który zwalnia pracowników, a następnie zawiera z tymi osobami umowy cywilnoprawne w ramach działalności gospodarczej otworzonej przez byłych pracowników?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-12-28

  Jednemu z moich pracowników kończy się umowa o pracę w lipcu (była na czas określony). W związku z tym mam pytanie czy muszę wystosować do niego jakieś pismo, że nie będzie mu przedłużona umowa?
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Wzory pism

 • Wezwanie do doprowadzenia towaru konsumpcyjnego do stanu zgodnego z umową pobierz

 • ZUS Rp-3a Poświadczenie życia i zamieszkania emeryta lub rencisty pobierz

 • [KRS-W12] Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - EUROPEJSKIE ZGRUPOWANIE INTERESÓW GOSPODARCZYCH pobierz

 • Oświadczenie o niepobieraniu wcześniej świadczenia z tytułu urodzenia dziecka pobierz

więcej