Porady prawne

 • 2011-12-28

  Czy można zatrudnić pracownika u tego samego pracodawcy na więcej niż jeden etat?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-12-27

  Mój pracownik porzucił pracę i nie próbuje się usprawiedliwić, ani kontaktować z nami. Jak mogę go zwolnic dyscyplinarnie za porzucenie pracy?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-12-27

  Umowa z pracownikiem jest zawarta na czas określony. Chce ją zmienić na czas nieokreślony . Jaką formę muszę zastosować aneks ,czy porozumienie stron, a może nową umowę?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-12-13

  Czy umowa o pracę musi zawsze być zawarta w formie pisemnej? Jakie są konsekwencje braku formy pisemnej umowy o pracę?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-09-16

  Prowadzę jednoosobowa działalność gospodarczą. Czasami zdarzają się zlecenia wymagające pomocy innych osób. Czy jest jakaś legalna forma zatrudnienia osób do pomocy. Wykonywana praca nie miałaby charakteru stałego, a osoby zatrudnione nie wykonywałaby czynności samodzielnie tylko wraz ze mną. Powiedzmy że miesięcznie pracownicy do pomocy ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-09-05

  W ustawie z dnia 5 stycznie 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30 z 10 lutego 2011 r., poz. 151) w art. 58 ust. 1 pkt 9 a - f są warunki niezbędne do zatrudnienia egzaminatora. W punkcie 9b dotyczy to przestępstwa popełnionego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej. W firmie jest zatrudniona osoba na ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-08-30

  Proszę o poradę z zakresu prawa pracy. Otóż pracodawca ma zamiar zwolnić pracownika, zatrudnionego na czas nieokreślony. Faktycznym powodem zamiaru zwolnienia jest ogólne niezadowolenie pracodawcy z wykonywanych obowiązków przez pracownika (kilkakrotnie w odstępach czasowych pracodawca zwracał pracownikowi ustnie uwagę na niewłaściwe ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-08-03

  Pracownik nie stawił się do pracy już od tygodnia, nie przyniósł żadnego usprawiedliwienia ani zwolnienia, nie można również nawiązać z nim kontaktu. Podejrzewam że pracownik ten porzucił pracę. Jakie teraz grożą mu konsekwencje ze strony pracodawcy?
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Wzory pism

 • Wypowiedzenie udziału spółki pobierz

 • ZUS Rp-2 wniosek o rentę rodzinną pobierz

 • KRS- WO Udziały spółdzielni europejskiej Załącznik do wniosku o rejestrację / zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców pobierz

 • [DRUK ZP-2] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych pobierz

więcej