Porady prawne

 • 2011-07-29

  Czy pracodawca może zmienić sposób rozwiązania umowy o pracę? Pracodawca wypowiedział mi umowę o pracę z 1- miesięcznym okresem wypowiedzenia w tej chwili zaś chce rozwiązać ze mną umowę o pracę w trybie dyscyplinarnym.
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-07-21

  Pracodawca zatrudnił pracownika na czas określony, który upływa z końcem sierpnia 2011 roku. Pracownik był zatrudniony kilka razy (na podstawie przepisów w czasie kryzysu) na czas określony i kolejna umowa od 1 września 2011 musi być zawarta na czas nieokreślony. Zmniejszenie się zakresu usług wymaga ograniczenia etatów na stanowisku, ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-07-19

  Wypowiadając umowę o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy pracodawca ma obowiązek podać przyczynę wypowiedzenia?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-06-21

  W maju 2008 r. nauczycielka, która jednocześnie ma powierzone stanowisko dyrektora przedszkola samorządowego ukończyła 60 lat. W kwietniu 2009 r. złożyła wniosek o emeryturę, którą otrzymuje i pracuje nadal bez rozwiązywania stosunku pracy. Aby otrzymywać nadal emeryturę musi rozwiązać stosunek pracy do końca września 2011 r. Jednak ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-06-20

  Kiedy można podważać to, że zawarta umowa nie jest umową zlecenia choć taka nazwa widnieje w nagłówku umowy, a jest umową o pracę, a „wykonujący zlecenie” korzysta z praw jakie przyznaje mu kodeks pracy. Jakie okoliczności będą o tym przesądzały?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-06-20

  Czy każdą umowę o pracę zawartą na czas określony można rozwiązać za dwutygodniowym wypowiedzeniem? Czy powyższe wynika z ustawy czy też musi być zapisane zawsze w umowie o pracę z pracownikiem ?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-06-09

  Z powodów finansowych muszę rozwiązać jeden dział w firmie likwidując stanowiska pracy. Jedna z osób pracujących w tym dziale jest obecnie na zwolnieniu, czy mimo to mogę rozwiązać z nią umowę o pracę z tytułu likwidacji stanowiska pracy?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-06-09

  Chciałbym zatrudnić pracownika na umowę na czas określony na zastępstwo. Kiedy można zawrzeć taką umowę i co ona powinna zawierać?
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Wzory pism

 • KRS ZD Zmiana - partnerzy - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców pobierz

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na czasowe zajęcie pasa drogowego pobierz

 • Wniosek o sprostowanie wyroku pobierz

 • Wezwanie do doprowadzenia towaru konsumpcyjnego do stanu zgodnego z umową pobierz

więcej