Porady prawne

 • 2011-06-02

  Pracuję w dużej firmie na stanowisku Informatyk, złożyłem wypowiedzenie 3 miesięczne wypowiedzenie. Czy zakład może mi odmówić mi udzielenia zaległego urlopu i urlopu bieżącego w okresie wypowiedzenia?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-06-01

  Posiadam już ponad dziesięcioletni staż pracy. U ostatniego pracodawcy mam już przepracowane dwa lata. Ostatnio otrzymałem od pracodawcy wypowiedzenie umowy z którego wynika, że okres wypowiedzenia jaki mi przysługuje wynosi jeden miesiąc. Czy mając tak długi staż pracy okres wypowiedzenia nie jest dłuższy?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-06-01

  Jesteśmy spółką cywilną. Czy zatrudniając lub zwalniając pracownika, dokumenty (umowę o pracę, wypowiedzenie umowy), może podpisać tylko jeden wspólnik czy muszą takie dokumenty podpisywać wszyscy wspólnicy?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-06-01

  Czy do okresu jaki brany jest pod uwagę w celu wyliczenia okresy wypowiedzenia wlicza się również umowę na okres próbny?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-06-01

  Czy będąc w stosunku pracy mogę równocześnie pracować na umowę zlecenia? Wykonywana praca na umowę zlecenia nie będzie związana z pacą jaką wykonuje na umowę o pracę. Czy przepisy regulują okres na jaki można zawrzeć taką umowę zlecenia?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-06-01

  Czy z powodu trzytygodniowej nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy pracownika, mogę z nim rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-06-01

  Pozostaje obecnie w okresie wypowiedzenia. Zostałam poinformowana przez pracodawcę, że przysługują mi trzy dni robocze zwolnienia na poszukiwanie pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia za 3 dni. Czy jeżeli nie wykorzystam tych dni zwolnienia to pracodawca będzie zobowiązany wypłacić mi ekwiwalent?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-06-01

  Przedstawiłem pracownikowi wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy, czy w sytuacji w której pracownik nie zgodzi się na zmianę można traktować powyższe wypowiedzenie jako wypowiedzenie umowy o pracę?
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Wzory pism

 • ZUS Z19 Lista płatnicza zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa pobierz

 • Udzielenie prokury oddziałowej pobierz

 • Wniosek o sprostowanie świadectwa pracy pobierz

 • [VAT-Z] Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług pobierz

więcej