Porady prawne

 • 2007-11-20

  Pracuję w spółce jawnej, która planuje przekształcić się w spółkę z o. o. . Czy według obowiązujących przepisów jest to zmiana formy prawnej pracodawcy czy też przejście do zakładu pracy do innego pracodawcy? Czy zmienia się jakoś sytuacja pracowników? Czy ma zastosowanie art. 23¹ Kodeksu Pracy?
  sprawdź odpowiedź

 • 2007-11-20

  Czy jest możliwe, aby dniem rozpoczęcia pracy na umowie o pracę był dzień wolny od pracy np. 1 listopada, czy 1 maja?
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Wzory pism

 • KRS Z22 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej - publiczny zakład opieki zdrowotnej, kolumna transportu sanitarnego pobierz

 • Umowa najmu lokalu mieszkalnego pobierz

 • Wzór wniosku o otwarcie i ogłoszenie testamentu pobierz

 • KRS ZJ Zmiana - reprezentant podmiotu zagranicznego - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców pobierz

więcej