Porady prawne

 • 2012-10-29

  Zawarłem z pracownikiem umowę na czas określony na 6 miesięcy. Czy w trakcie trwania tej umowy mogę zmniejszyć pracownikowi wynagrodzenie?
  sprawdź odpowiedź

 • 2012-07-12

  W ubiegłym roku podniosłem pracownikowi wynagrodzenie. Niestety zaczął się opuszczać w pracy. Czy jest jakaś prawna możliwość obniżenia mu wynagrodzenia do poprzedniego poziomu, a jeżeli poprawi się wynagradzać mu to premią?
  sprawdź odpowiedź

 • 2012-05-07

  Czy to prawda, że wynagrodzenie absolwenta który właśnie ukończył studia może być niższe niż minimalne?
  sprawdź odpowiedź

 • 2012-02-17

  Czy można w regulaminie wynagradzania wprowadzić zapis „pracownikowi może być przyznana premia uznaniowa od 30%-40%”? Czy lepiej jest wprowadzić zapis „pracownikowi może być przyznana premia uznaniowa do 700 zł”? Czy w ogóle jeśli chodzi o premie uznaniowe to stosuje się takie zapisy?
  sprawdź odpowiedź

 • 2012-02-02

  Firma nasza zatrudnia 4 pracowników. Ze względów ekonomicznych chcemy zwolnić jednego z nich, który jest zatrudniony od 2006 roku. Wiem, że będzie go obowiązywało 3 miesięczne wypowiedzenie. A co z odprawą pieniężną? W jakiej wysokości i czy w ogóle mu się ona należy?
  sprawdź odpowiedź

 • 2012-02-02

  Jakie sankcje i w jakiej wysokości grożą pracodawcy, który zwalnia pracowników, a następnie zawiera z tymi osobami umowy cywilnoprawne w ramach działalności gospodarczej otworzonej przez byłych pracowników?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-12-14

  Kiedy najpóźniej powinno wpłynąć wynagrodzenie na konto, w przypadku, gdy w umowie jest zapis: „Wynagrodzenie płatne przelewem na konto, do ostatniego dnia każdego miesiąca, jeżeli jest to dzień wolny od pracy, w dniu poprzedzającym”. Czy pracodawca może wpłacić wypłatę ostatniego dnia miesiąca po godzinie 16, co jednocześnie oznacza, że ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-11-29

  Jakie osoby są uprawnione do korzystania z ZFŚS? Czy jakieś przepisy to regulują czy pracodawca sam ustala w regulaminie grupę tych osób?
  sprawdź odpowiedź

1 2 3 4 560
Zadaj pytanie

Prawo pracy

Wzory pism

 • Pozew o uchylenie uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej pobierz

 • [AKC– 4/F] Podatek akcyzowy od wyrobów tytoniowych pobierz

 • RG-1 Wniosek o nadanie numeru REGON pobierz

 • Oświadczenie o przyjęciu oferty pobierz

więcej