Pytanie

10.12.2008
Pytanie uzupełniające do pytania 10730. Zachodzą okoliczności do wypowiedzenia warunków pracy i płacy osobie chronionej na podstawie art.10 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Czy okres wypłaty dodatku wyrównawczego wynikał będzie z ust.6 art.5 czy też z ust. 3i4 art 10 ustawy j. w.?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Uchwała zgromadzenia wspólników w przedmiocie odwołania Członka Zarządu Spółki pobierz

  • Wzór umowy pośrednictwa najmu nieruchomości(1) pobierz

  • Umowa dealerska pobierz

  • Pismo zawierające wnioski dowodowe ( w sprawach podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym) pobierz

więcej