Pytanie

10.12.2008
Pytanie uzupełniające do pytania 10730. Zachodzą okoliczności do wypowiedzenia warunków pracy i płacy osobie chronionej na podstawie art.10 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Czy okres wypłaty dodatku wyrównawczego wynikał będzie z ust.6 art.5 czy też z ust. 3i4 art 10 ustawy j. w.?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wzór tytułu wykonawczego TYT-2A pobierz

  • [VAT-7] Deklaracja dla podatku od towarów i usług pobierz

  • Wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego pobierz

  • Rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy pobierz

więcej