Pytanie

28.01.2009
Czy należą się diety, jeżeli pracodawca codziennie przywozi i odwozi pracowników poza miasto i czas pracy wynosi 8 godzin?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Uchwała zgromadzenia wspólników w sprawie podziału zysku pobierz

  • Oświadczenie o dochodzie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy pobierz

  • Wniosek o uchylenie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia pobierz

  • [DRUK ZP-16] Zbiorcza ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego/negocjacji z ogłoszeniem/dialogu konkurencyjnego pobierz

więcej