Pytanie

28.01.2009
Od 1 października 2008 r. zatrudniamy pracownika na 1/2 etatu z wynagrodzeniem minimalnym w wysokości 563 zł miesięcznie. Na początku stycznia otrzymaliśmy od komornika zajęcie wynagrodzenia za pracę z tytułu świadczeń alimentacyjnych, w tym zaległości wobec ZUS 38311,41 zł, zaległości z tytułu wypłaconych alimentów 2101,50 zł, alimentów zaległych 53,33 zł oraz kosztów egzekucyjnych w wysokości 8%. Dodatkowo do każdej kwoty należy doliczyć i potrącić dłużnikowi koszty przekazu. Ile można przekazać komornikowi i jak obliczyć kwotę możliwą do przekazania z tak niskiego wynagrodzenia?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • KRS- Z10 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - oddział przedsiębiorcy zagranicznego, główny oddział zagranicznego zakładu ubezpieczeń pobierz

  • [VAT-9] Deklaracja dla podatku od towarów i usług od importu usług lub dostawy dla której podatnikiem jest nabywca pobierz

  • Decyzja o zmianie nazwiska pobierz

  • Uchwała zgromadzenia wspólników w przedmiocie odwołania Członka Zarządu Spółki pobierz

więcej