Pytanie

28.01.2009
Od 1 października 2008 r. zatrudniamy pracownika na 1/2 etatu z wynagrodzeniem minimalnym w wysokości 563 zł miesięcznie. Na początku stycznia otrzymaliśmy od komornika zajęcie wynagrodzenia za pracę z tytułu świadczeń alimentacyjnych, w tym zaległości wobec ZUS 38311,41 zł, zaległości z tytułu wypłaconych alimentów 2101,50 zł, alimentów zaległych 53,33 zł oraz kosztów egzekucyjnych w wysokości 8%. Dodatkowo do każdej kwoty należy doliczyć i potrącić dłużnikowi koszty przekazu. Ile można przekazać komornikowi i jak obliczyć kwotę możliwą do przekazania z tak niskiego wynagrodzenia?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Umowa o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie pobierz

  • KRS- Z7 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiębiorstwo zagraniczne w rozumieniu art. 36 pkt 11 ustawy o krajowym rejestrze sądowym pobierz

  • Pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu inwestora (prawo budowlane) pobierz

  • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego pobierz

więcej